Ofisi za Mikoani
Anwani/Mahali
20 Barabara ya Old Moshi
S.L.P. 7617
25101 Mawenzi
Moshi Kilimanjaro
basins.pangani@maji.go.tz
0800110026
+255 27 2752 780 || +255 2752 727 || +255 739 120 400
Anwani/Mahali
BARABARA YA BOLTON
S.L.P 5027,
TANGA.
basins.pangani@maji.go.tz
0800110026
+255 735 399 333
+255 27 2752727
Anwani/Mahali
Bodi ya Maji Bonde la Pangani,
Barabara ya Wachaga
S.L.P 3020, ARUSHA.
basins.pangani@maji.go.tz
Tell:+255 27 25 04163/06124/ +255 737 084 143