Tunu Zetu

i. Umakini kwa Wateja

Wafanyakazi wa Bonde la Pangani daima watatoa huduma bora kuzidi matarajio ya wateja

ii. Uwajibikaji

Watumishi wa Bonde la Pangani watafanya kazi zao kiushindani kwa weledi, uwajibikaji, kujituma na kwa uwazi wa hali ya juu.

iii. Uzalendo

Wafanyakazi wa Bonde la Pangani wataunga mkono kwa dhati maslahi ya nchi na wajibu wao katika Sekta ya Maji

iv. Kutopendelea

Wafanyakazi wa Bonde la Pangani watazingatia haki na usawa katika kutoa huduma na kushughulikia wateja